Zmiana pakietów internetowych

Od 1 grudnia 2017 r. ulega zmianie oferta pakietów internetowych oraz telewizji światłowodowej.